DOČEK NOVE 2018. GODINE BEČ

  1. dan 30.12.2016. petakPolazak iz Požarevca u 21,45 h kod parkinga hotela “Dunav“. Noćna vožnja kroz Srbiju i Mađarsku prema Beču sa kraćim usputnim odmorima prema potrebi.
  2. dan 31.12.2016. subotaUlazak u Austriju u jutarnjim časovima. Usputno svraćanje dotržnog centra Parndorf, ( www.designeroutletparndorf.at) koji je veoma poznat u Evropi po radnjama najpoznatih svetskih robnih marki. Slobodno vreme za šetnju, osveženje i kupovinu. U podnevnim časovima nastavak putovanja prema Beču. Po dolasku panoramski obilazak grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, jevrejska četvrt, zabavni park Prater, Hundertvaser … Šetnja kroz prvi becirk – Stefanova katedrala, Stefanov trg i Kertner ulica. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti i DOČEK NOVE 2018. GODINE.
  • dan 01.01.2017. nedeljaU ranim jutarnjim časovima (oko 03:00 h) polazak za Požarevac. Putovanje sa kraćim usputnim odmorima prema potrebi. Dolazak u Požarevac u ranim popodnevnim satima.

CENA ARANŽMANA: 49 Eur

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
  • obilaske prema programu (Beč – panorama grada)
  • troškove organizacije i vođenja aranžmana
  • usluge pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (može se pribaviti u agenciji prema uslovima Dunav osiguranja) – agencija preporučuje pribavljanje osiguranja

Način plaćanja aranžmana: Prilikom prijavljivanja uplata 30% od cene aranžmana, ostatak pre polaska, najkasnije do 29.12.2017.

Aranžman je rađen na bazi 45 plativih osoba. Usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija ima pravo da otkaže putovanje najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

Uz aranžman važe Opšti uslovi agencije Continental tursa

 

 

OPŠTE NAPOMENE:

Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Vreme dolaska u Austriju i vreme povratka u Srbiju u velikoj meri zavisi od vremena zadržavanja na granici. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja, organizatora putovanja.

Translate »