Letovanja

Letovanja su u ponudi kao subagentura, što znači kompletnu ponudu svih turoperatera iz Srbije bez obzira na destinaciju možete dogovoriti sa nama. Ukoliko ste grupa, naša ponuda može biti i povoljnija od glavnog turoperatera jer prevoz vršimo mi. Naši putnici na letovanjima su osigurani kod osiguravajućeg društva kompanije Dunav osiguranje.

Translate »